Ahad, 30 Oktober 2011

Sabtu, 15 Oktober 2011

Rancangan Tahunan Mata Pelajaran Pendidikan Seni Tahun 6
Semester 1
Minggu
Bidang
HasilPembelajaran/ Objektif
KB/ Nilai Murni
Catatan
1
Menggambar
- Waktu Senja
1) Menggambarkan pemandangan jauh.
2) Mencari maklumat.
3) Menghasilkan gambar dengan
  menggunakan pelbagai bahan dan
  cara.
Membanding dan membeza, Memberi pendapat/ Kebersihan

2
Membuat corak dan rekaan
-          Tahun Baru
 Cina
1)     Menggunakan kertas warna untuk
 membuat corak 3D.
2)    Mereka mengikut barangan buatan manusia.
3)    Menampal gambar mengikut urutan.
Mengikut urutan/ Kemas dan bersih

3
Membentuk dan membuat binaan
- Rantai
1)  Mencipta bentuk yang rumit.
2) Mempertingkat penggunaan bahan dan alatan.
3) Memberi pendapat terhadap karya diri sendiri dan rakan.
Mencipta dan mereka, Memberi pendapat/ Berdikari

4
Mengenal kraf tradisional
- Kuda Buluh
1) Mengenal dan menghayati hasil
  karya pereka.
2) Mengenal penggunaan bahasa kraf
  traditional.
4)    Menggunakan barang untuk
   menghasilkan kraf traditional secara dasar.
Mencipta dan mereka/ Menghayati hasil karya 

5
Menggambar
- lautan
1) Menyatakan prinsip lutsinar dan
  perbandingan untuk menggambar.
2) Mencari maklumat yang berkaitan.
3) Menggunakan prinsip lutsinar dan
  perbandingan serta pelbagai bahan
  dan cara.
Visual ruang/ Cinta akan alam sekitar

6
Membuat corak dan rekaan
-Mencetak ( kain)
1) Menghasilkan beberapa jenis corak
2) Menggunakan bahan, teknik dan
  corak yang sesuai.
Berhubung kait/ Teliti dan kemas

7
Membentuk dan membuat binaan
-Menggunakan
 kad raya untuk
 membuat kotak
1)     Menggunakan kesenian yang dasar untuk membentuk dan membuat binaan.
2)    Menggunakan komputer untuk  membentuk dan membuat binaan.

Visual ruang/ Cinta akan alam sekitar

8
Mengenal kraf tradisional
-Membuat patung

1) Mengenal dan menghayati hasil
  karya pereka.
2) Mengenal penggunaan bahasa kraf
  traditional.
3) Menggunakan barang untuk
  menghasilkan kraf traditional secara
  dasar.
Mencipta dan mereka/ Menghayati hasil karya 

9
Menggambar
- Mencampurkan bahan untuk menggambar.
1) Menggunakan alat dan bahan yang
  sesuai.
2)Menggunakan komputer untuk
  membentuk corak.
Membuat perbandingan dan mengenal pasti/ Hormat-menghormati

10
Membuat corak dan rekaan
-Kertas pembalut
 hadiah
1) Memilih, merujuk, memadan dan
  menyusun gambar.
2) Mencari maklumat yang berkaitan.
3)    Memberi pandangan dan membuat perbandingan.
Menyusun secara urutan/ Kebersihan

11
Membentuk dan membuat binaan
-Menggunakan bekas telur dan kertas pembalut hadiah
1) Mengenal penggunaan bahasa 3
  Dimensi.
2) Menggunakan bahan semula jadi dan
  barang buatan manusia untuk
  membentuk.
Membuat perbandingan dan mengenal pasti/ Berdikari

12
Mengenal kraf tradisional
-Menggunakan
 kertas untuk
 membuat cawan
1)     Menggunakan komputer untuk
  mereka bentuk.
2) Menggunakan barang tulen untuk
  menghasilkan kraf.
Mencipta dan mereka/ Semangat bermasyarakat

13
Menggambar
-          Krayon
(Pemandangan kampung)
1) Menggunakan alat dan bahan yang
  sesuai.
2) Menggunakan komputer untuk
  membentuk corak.
Mencipta dan mereka/ Bersih dan teliti

14
Membuat corak dan rekaan
(Mereka kad Hari
 Ibu)
1) Menghasilkan beberapa jenis corak
2) Menggunakan bahan semula jadi dan
  barang buatan manusia untuk
  membentuk.
3) Membuat corak dengan warna yang
  sesuai.
Mencipta dan mereka, Kitar Semula/ Bersih dan teliti

15
Membentuk dan membuat binaan
- Mereka (Kotak
 pembalut)
1) Membentuk secara tersusun dengan
  pelbagai kemahiran.
2) Menggunakan lintasan dan warna
  yang sesuai.
Mencipta dan mereka/ Bersih dan teliti

16
Mengenal kraf tradisional
-Menggunakan
 paper clay untuk
 membuat guli
1) Menggunakan komputer untuk
  mereka bentuk.
2) Menggunakan barang tulen untuk
  menghasilkan kraf.

Mencipta dan mereka/ Memupuk sikap yang teliti dan tersusun

17
Menggambar
-          Poster (Anti dadah)
1) Memilih, merujuk, memadan dan
  menyusun gambar.
2) Mencari maklumat yang berkaitan.
3) Menggunakan prinsip lutsinar dan
  perbandingan serta pelbagai bahan
  dan cara.
Memberi pandangan, Mencipta dan mereka/ Kesucian

18
Membuat corak dan rekaan
-Mereka perkataan dan nombor.
1) Menghasilkan beberapa jenis corak
2) Menggunakan bahan, teknik dan
  corak yang sesuai untuk
  menghasilkan 2 dan 3 Dimensi .
Menyusun secara urutan/ Kebersihan

19
Membentuk dan membuat binaan
- Akuarium
1) Menggunakan bahan, teknik dan
  hiasan untuk menghasilkan model 3
  Dimensi yang lebih rumit.
2) Memberi pendapat kepada hasil
  karya diri sendiri dan rakan.
Berhubung kait/ Cinta akan alam sekitar

20
Mengenal kraf tradisional
- Mengukir papan
1) Menggunakan alat, bahan, teknik
  untuk menghasilkan kraf.
2) menyatakan hasil karya diri dan
  rakan secara kreatif.
Visual ruang/ Menghayati hasil karya

21
Menggambar
-          Mengikut pantun, simpulan bahasa dan perumpamaan
untuk menggmbar.
1) Menggunakan pelbagai alat, bahan
  dan teknik menggambar dengan
  kreatif dan tersusun.
2) Menyatakan hasil karya diri dan
  rakan.
3) Mengumpul dan merekod maklumat.
Membuat perbandingan dan mengenal pasti, Memberi pandangan/ Kebersihan

Semester 2
Minggu
Bidang
HasilPembelajaran/ Objektif
KB/ Nilai Murni
Catatan
1
Membuat corak dan rekaan
-Membuat kad
ucapan gunting
& lekat)
1) Menghasilkan lukisan yang menarik
dengan menggunakan beberapa jenis corak.
2) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk mencantikkan kad ucapan.
Mengikut urutan/ Kemas dan bersih


2
Membentuk dan membuat binaan
-Model rumah
(Rumah Idaman)
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya diri dan rakan.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Berdikari3
Mengenal kraf tradisional
-Batik
1) Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan batik.
2) Memberi komen tentang hasil karya diri dan rakan.
Mencipta dan mereka / Prihatin

4
Menggambar
-Pemandangan semula jadi

1)     Menggunakan prinsip lutsinar dan perbandingan untuk menghasilkan lukisan yang menarik.
2)    Mencari bahan dan ilham untuk menyiapkan lukisan.
3)    Mengggunakan bahan dan teknik secara kreatif.
Visual ruang / Cinta akan alam sekitar5
Membuat corak dan rekaan
-Tapak tangan
1) Membuat corak dengan tapak tangan.
2) Menyapukan cat air pada tapak tangan lalu mengecap untuk menghasilkan corak.
3) Mengumpul dan merekod maklumat yang berkaitan.
Mencipta dan mereka / Cermat


6
Membentuk dan membuat binaan
-Bekas sampul surat

1)     Menguasai kemahiran dan teknik untuk menyiapkan rekaan dengan sistematik.
2)    Menghasilkan rekaan yang kreatif dengan menggunakan corak dan warna yang sesuai.
3)    Mengumpul dan merekod maklumat untuk menyiapkan rekaan berdasarkan pengalaman sedia ada.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Berdikari
7
Mengenal kraf tradisional
-Alat dapur (gunakan tanah liat)
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya diri dan rakan.
Mencipta dan mereka / Menghayati hasil karya

8
Menggambar
-Hari Kebangsaan
1) Menggunakan prinsip lutsinar dan   
  perbandingan untuk melukis.
2) Menghasilkan gambar dengan  
  memilih, merujuk, memadan dan 
  menyusun gambar secara kreatif.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Berdikari
9
Membuat corak dan rekaan
-Membuat corak dengan garisan
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya 
  diri dan rakan.
Mencipta dan mereka / Cermat
10
Membentuk dan membuat binaan
-Anak patung
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Berdikari11
Mengenal kraf tradisional
-Sulaman
1) Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan batik.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Visual ruang / Menghayati kraf tangan12
Menggambar
-          Buku skrap
(Kitar semula)
1) Menggunakan bahan dan teknik   
  yang sesuai untuk menghasilkan  
  lukisan.
2) Memberi komen tentang hasil karya  
  diri dan rakan.
3) Mengenali dan menghayati hasil   
   lukisan pelukis tempatan.
4)    Mengumpul dan merekod maklumat untuk menyiapkan rekaan berdasarkan pengalaman sedia ada.
Visual ruang / Cinta akan alam sekitar13
Membuat corak dan rekaan
-Lipat dan gunting
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Mencipta dan mereka / Cermat
14
Membentuk dan membuat binaan
-Membuat anak
patung dengan
sarung tangan
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Berdikari
15
Mengenal kraf tradisional
-Wau/layang-layang
1) Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan batik.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Visual ruang / Menghayati kraf tangan16
Menggambar
-(Komik)
 (gunakan cat air)
1) Menggunakan bahan dan teknik   
  yang sesuai untuk menghasilkan 
  montaj.
2) Mencari bahan dan ilham untuk 
  menyiapkan montaj.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Sabar
17
Membuat corak dan rekaan
-(Alas meja)

1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya
   diri dan rakan.
3) Membuat corak berbentuk geometri
  secara tampalan perca.

Mencipta dan mereka / Cermat


18
Membentuk dan membuat binaan
-Mengguna kulit siput membuat sesuatu
1) Menggunakan bahan, teknik dan hiasan untuk menghasilkan model.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Berdikari
19
Mengenal kraf tradisional
-Mengguna
tempurung
 membuat sesuatu
1) Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan batik.
2) Memberi komen tentang hasil karya
  diri dan rakan.
Visual ruang / Menghayati kraf tangan
20
Menggambar
-Poster
(Indahnya Malaysia)
1) Menggunakan bahan dan teknik   
  yang sesuai untuk menghasilkan  
  lukisan.
2) Memberi komen tentang hasil karya  
  diri dan rakan.
3) Mengenali dan menghayati hasil   
   lukisan pelukis tempatan.
4)    Mengumpul dan merekod maklumat untuk menyiapkan rekaan berdasarkan pengalaman sedia ada.
Mencipta  dan mereka, memberi pendapat / Cintai Negara

21
Membuat corak dan rekaan
-Mata yang Cantik
1) Membuat gambar dengan teknik 
  media campuran.
2) Menggunting sepasang mata dari
  suratkhabar lalu melekatkannya pada
  kertas lukisan.
3) Membuat tindihan kertas dengan
  menggunakan bahan kutipan.
Mencipta dan mereka / Cermat